Regnen i juli kom for sent for spinaten

I marken nu: Spinaten gav fire gange så meget i det vandede areal som i det uvandede hos Simon Elleby fra Bornholm.

- Vi høstede spinat i aftes - med lave rotoromdrejninger, masser af luft og solde på middel. Det gik godt, og kvaliteten ser fin ud, den er flot ren. Så nu håber jeg bare, at spireevnen er OK. Vi har ikke målt udbyttet endnu, det ligger til tørring på planlageret.

Sådan fortalte Simon Elleby i sidste uge.

Det meste af spinaten er vandet to gange - og det ses tydeligt i udbyttet. Men regnen her efter tørken er kommet for sent til, at den kunne gavne.

- Spinaten var meget spinkel og derfor åben, så der blev plads til ukrudtet. Regn noget før ville have givet højere, kraftigere planter, siger han.

Rajgræsset er høstet

- Vi høstede rajgræs 18. juli med 13-14 procent vand. Den var skårlagt, så den er nemmere at tærske ren, bliver ensartet moden og kræver mindre tørring. Efter et døgns tørring var vandprocenten på 10. Vi har kun beluftet med kold luft siden, fortæller han.

Udfordring Her & Nu

  • Klar til ny høst: - Purløg og lupin blev radrenset sidste weekend efter høst. Om 8-10 dage radrenses de igen. Derpå får lupin Matrigon og purløg Belkar, og senere får begge Kerb. I august får purløg 40 N og derpå først gødning i foråret. Lupin skal måske have PK. Og så er de klar til at blive høstet på igen, siger han.
  • Kornhøst: - Vinterhveden er snart moden, vi går nok i gang om en uge. Ølandshveden giver ikke topudbytte, men noget bliver der da. Durumhveden er meget lav og åben og svær at greje, men har flotte aks. Begge er vårtyper, fortæller Simon Elleby.

Udbyttet er målt op til 1.700 kilo råvare per hektar. Det svarer til indeks 90-95, når 8-10 procent er renset fra.

Det synes jeg umiddelbart er fint, da den ikke er vandet - i betragtning af, hvor lidt regn vi har fået, siger han.

Der kom stort set ikke regn fra midt april til Skt. Hans. Siden er der kommet 40 millimeter, heraf 25 sidste weekend.

- Efter høst bliver rajgræsmarken ef-terafgrøde. Og så sår vi spinat i foråret.

Lupin giver et godt DB

Lupinmarken var skårlagt og blev høstet 14. juli. Den er nu tørret ned til otte procent vand. Når den leveres til Vikima, renses cirka 20 procent fra.

- Lupin har givet 870 kilo råvare på de to hektar tilsammen. Det er 300 kilo lavere end sidste år. Men dels er marken blevet et år ældre, og så falder udbyttet tit lidt. Dels har den været påvirket af tørken, siger Simon Elleby.

Alligevel er økonomien god i lupin.

- Sidste år havde vi et dækningsbidrag (DB) 1 på 45.000 kroner per hektar. DB2 ligger ikke langt derfra, da lupin ikke gødskes og kun sprøjtes med Kerb og ét ukrudtsmiddel i efteråret. Så trods det lavere udbytte i år er lupin stadig en god forretning.

Faktaboks

  • Simon Elleby driver Frennegård Agro på 189 hektar ved Svaneke på Bornholm.
  • Dyrker spinatfrø, bladbedehybrid, purløgfrø, lupinfrø, persillefrø, rajgræsfrø, ært, ølands- og durumhvede til mel, vårbyg, vinterhvede.
  • Maskin- og arbejdsfællesskab med tre andre, bl.a. en økolog. I alt 800 hektar.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.