Bygfluerne breder sig nu også i vintersæd

Angreb af bygfluer har hidtil mest været et problem i vårhvede. I de senere år er der dog set stigende angreb i vintersæd - og bekæmpelse kan være aktuelt.

Bygfluer er i de senere år blevet et stigende problem i Danmark. Og i de senere år er der desværre også set stigende angreb i vinterhvede i efteråret - og også i vinterbyg, rug og triticale. 

- I år har vi set de hidtil mest udbredte angreb i vintersæd. I de fleste marker sås kun angreb på enkelte skud, men i nogle marker forekom mere udbredte angreb, fortæller Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent på Seges.

Hun fortæller, at i England har bygfluer også bredt sig i vinterhvede. Tidligere såning, mildere efterår og vintre samt færre naturlige fjender (snyltehvepse) som følge af bekæmpelse af bladlus om efteråret (havrerødsot) angives som forklaring.

Forsøgsresultater

I 2022-23 er der udført seks landsforsøg med bekæmpelse af bygfluer i efteråret, fem i vinterhvede og ét i vinterbyg. I de seks forsøg var der kraftige angreb i to forsøg, svage angreb i tre forsøg og ingen angreb i ét forsøg, fortæller Ghita Cordsen Nielsen.

- I de to forsøg med kraftige angreb blev fundet i gennemsnit 32 bygfluer på opstillede orange limplader før første sprøjtning i stadie 11-12 (1-2 løvblade udviklet). I de tre forsøg med svage angreb blev der ikke fundet bygfluer på limpladerne før første sprøjtning. Bekæmpelse i vækststadie 11-12 (1-2 løvblade) har haft god effekt, mens bekæmpelse en uge senere har været næsten uden effekt i forsøgene med kraftige angreb, siger hun.

Udbyttedata vil kunne ses på Landbrugsinfo efter høst.

Bekæmpelse

Ifølge landskonsulenten kan bekæmpelse i vintersæd være aktuel på ejendomme med kraftige angreb i vintersæd i 2023.

Læs mere om angreb af bygfluer i vintersæd i næste Magasinet MARK, der udkommer 1. august.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.